Maciej Gołyźniak Trio

27.08.2021, Jassmine

Rehersal: